home

Het temmen van de Os

 

Ik vang hem in een vreselijk gevecht. Zijn sterke wil, zijn kracht zijn onuitputtelijk. Soms rent hij naar een hoger gelegen plek, soms verdwijnt hij diep in de mist.

Deze voorstelling neemt u mee langs tien vertellingen over het vangen en temmen van een os. De os als metafoor voor onze onrustige geest. "Het temmen van de Os" is een bijzondere beleving voor zintuig en geest:

je ziet tien mooie, eeuwenoude Chinese prenten; je hoort tien kleine concertjes; je proeft speciaal bereide Chinese thee; je ervaart tien wijze levenslessen.

'De kunst om mensen iets te vertellen wat ze eigenlijk al weten, ze iets leren wat ze al lang kennen' is hetgeen de makers fascineert. Ongebruikelijke combinaties met voor het publiek ONVOORZIENE uitkomsten en uitwerkingen leidt tot een nieuw ervaren van oude wijsheid.

> Bekijk de video (18mb!)
 

Inhoud
Dit project betreft een muziektheatervoorstelling gebaseerd op een twaalfde-eeuwse Chinese beeldencyclus die de naam draagt ìHet Temmen van de Osî. De oosterse belden zijn ëvertaaldí naar westerse muziek en literatuur. De voorstelling wordt uitgevoerd door een mezzosopraan, een acteur/mimespeler en een pianist.

Temmer en wild dier (os) worden als lichaam en geest tegen elkaar uitgespeeld en opgevoerd in de gedaante van een man en een vrouw, ieder schijnbaar gevangen in hun eigen wereld. Zij worstelen op hun eigen manier met eenzelfde problematiek: ëHet zoeken naar oorspronkelijke beleving en authentieke liefdeí. De man (mimespeler/bewegingsacteur) in de vorm van het najagen van een mythisch dier in de buitenwereld, de vrouw (zangeres) in de vorm van het fantaseren over haar geliefde in de binnen-wereld.

De handeling wordt niet als een chronologisch drama gespeeld maar, parallel aan de muzikale opbouw, getoond als een reeks episodes en momentopnamen. ëHet Temmen van de Osí als leerzame zwerftocht neemt op deze manier de vorm aan van een romantisch ìstripverhaalî.

Elke episode heeft zijn eigen compositorische opbouw en muzikaal-tekstuele karakter.

 

Een fabeltje van het renaissancegenie Leonardo da Vinci, een aria uit Carmen, een dans op 12-toons muziek van Anton Webern of een song van de Beatles kunnen bijvoorbeeld centraal staan in zoín episode en het theaterbeeld en verdere vormgeving inspireren en voorzien van essentie en logica.

Lichtplan, decor, muziek, teksten, beweging en tape-opnamen vormen een geÔntegreerd geheel en dragen bij aan een geheimzinnig-magische sfeer.


Methode
Muziek en tekstbronnen zijn door ons met een zo groot mogelijke precisie bij elkaar gezocht en afgestemd op de oorspronkelijke Chinese gedichten en beelden uit de twaalfde eeuw. De benaderde regisseur (Robert Nemack), choreograaf (Sabine van der Helm) en theater vormgevers (Clement en Sanou) zijn om de tafel gaan zitten en hebben op basis van het bronnenmateriaal en in samenspraak met ons een theaterbeeld ontwikkeld dat recht doet aan de kracht van dat basismateriaal.

Uitvoerenden van de voorstelling ëHet Temmen van de Osí zijn Merel Huizinga (zang, fluit),
Saabri Saad el Hamus (mime/beweging) en Rie Tanaka (piano).

Makers:
Egmont Swaan
(componist/programmamaker)
Merel Huizinga
(mezzosopraan/kunsthistorica)

Het Temmen van de Os is een productie van Stichting Philomela. Zie: www.philomela.nl